Bæredygtighed

Smarte leveringer er bæredygtige leveringer. Med optimerede ruter kan du både beskytte planeten og din pengepung. En win-win-situation, hvis du spørger os.

% af vores kunder bliver mere bæredygtige i deres aktiviteter
0
% færre kørte kilometer ved koordineret varedistribution
0
% mere bæredygtigt
0

Smarte leveringer er bæredygtige leveringer

Når du effektiviserer dine leveringsprocesser med pinDeliver, reducerer du ikke kun miljøpåvirkningen, men øger også din virksomheds lønsomhed. Vores AI-teknologi analyserer løbende data for at optimere ruter, minimere udledning og reducere unødvendig transport.

Hver eneste velplanlagt levering bringer os et skridt nærmere en grønnere fremtid. Derudover giver vores platform brugerne mulighed for at følge hvert trin i leveringskæden i realtid, og det skaber større transparens og tillid. For os er smarte leveringer ensbetydende med bæredygtige leveringer – og det gavner både din virksomhed og planeten.

Vi gør det nemt for dig at blive bæredygtig

Færre forgæves kørsler

Forgæves kørsler er dyre – både for kunden og for miljøet. Tag kontrol over dine leveringer og forgæves kørsler.

Færre kørte kilometer

Vores stærke AI-motorer beregner den optimale rækkefølge og planlægger ruterne – både hvad angår tid og strækning.

Mindre brændstofforbrug

Regnestykket er enkelt. Med forudsigelige og optimale ruter reducerer du brændstofforbruget og dit CO2-aftryk.

Der er ikke noget papirarbejde

Udskrevne kørelister og tomgodsnoteringer på fragtsedler er ikke fremtiden. Det er digital kommunikation derimod.

Optimal fyldningsgrad

Det er dyrt at transportere luft. Forbered og organisér dit gods med vores Hub-app, og optimér ruten med flere kapacitetsenheder for at sikre mindre luft på ladet.

Samdistribution

Forskellige transportkøbere har forskellige krav, og vi kender de fleste af dem. Vores understøttelse af samdistribution af både afhentning og levering i samme kørsel er i verdensklasse.

Mere effektiv ressourcehåndtering

Gode data og effektiv planlægning sikrer mere effektiv udnyttelse af ressourcerne, uanset om det drejer sig om dine egne eller andres ressourcer.

Koordineret varedistribution

At konsolidere digitale ordrer fra flere leverandører og holde styr på godset er en udfordring, du nemt kan håndtere med pinDeliver. Vores bidrag til bæredygtig udvikling

Vores bidrag til bæredygtig udvikling

Indsatsen understøtter ISO 26000: S4 og Agenda 2030: 8-1, 8-4
I overensstemmelse med ISO 26000: S4 integrerer vi socialt ansvar og bæredygtighedsprincipper i vores forretningsbeslutninger og den daglige drift. Med vores TMS hjælper vi kunderne med at reducere deres miljøpåvirkning takket være optimerede ruter og forbedrede arbejdsforhold. Ifølge Agenda 2030, især mål 8-1, understøtter pinDeliver effektiv logistik, der sikrer øget produktivitet. Mål 8-4 understøttes også ved at reducere ressourceineffektivitet i transportsektoren for at fremme bæredygtig økonomi.
Indsatsen understøtter ISO 26000: A5 og Agenda 2030: 9-5
I overensstemmelse med ISO 26000: A5 integrerer vi ansvarlig virksomhed og etiske forretningsprincipper for at styrke vores virksomhedskultur. Vi værdsætter som en kompetenceintensiv branche vores medarbejderes kompetencer og engagement som vores vigtigste ressource og investerer derfor aktivt i deres udvikling. Samtidig understøtter vi Agenda 2030, især mål 9-5, ved løbende at udvikle innovative teknologiske løsninger, der fremmer øget bæredygtighed og effektivitet.
Indsatsen understøtter ISO 26000: M2 og Agenda 2030: 12-2
I overensstemmelse med ISO 26000: M2 integrerer vi etiske metoder for at fremme socialt ansvar. Vi bidrager positivt til økonomien, miljøet og den sociale udvikling ved at bruge ressourcerne på en smart og ansvarlig måde med fokus på effektiv logistik. Det er vores mål at udbrede vores effektive logistikværktøjer til så mange som muligt for at maksimere deres positive effekt og fremme bæredygtig udvikling i henhold til Agenda 2030, især mål 12-2.
Indsatsen understøtter ISO 26000: K7 og Agenda 2030: 12-8
I overensstemmelse med ISO 26000: K7 integrerer vi etiske metoder for at fremme viden og uddannelse i vores virksomhed. Vores platform har flere funktioner, der hjælper vores kunder med at blive mere bæredygtige inden for logistik- og transportvirksomhed, herunder koordineret varedistribution, ruteoptimering til elektriske køretøjer og optimering af fyldningsgrad. Vi stræber efter at maksimere fordelene ved disse funktioner og understøtte Agenda 2030, især mål 12-8, som fremmer bæredygtigt forbrug og produktion, ved aktivt at informere og uddanne vores kunder.
Indsatsen understøtter ISO 26000: M3 og Agenda 2030: 13-3
I overensstemmelse med ISO 26000: M3 integrerer vi etiske metoder for at fremme bæredygtighed i vores virksomhed. Vi ved, at transport bidrager til en væsentlig del af udledningen af drivhusgasser. Derfor stræber vi efter at ændre dette ved at optimere og effektivisere vores kunders last mile-leveringer. Vi videreudvikler hele tiden vores platform for at gøre det lettere for vores kunder at træffe beslutninger, der reducerer udledningen, og understøtter dermed Agenda 2030, især mål 13-3, der har til formål at bekæmpe klimaændringer og konsekvenserne af dem.
Previous slide
Next slide

Så nemt
kommer du i gang!