Privatlivspolitik

Privatlivspolitik

Din brug af og adgang til hjemmesider eller softwareapplikationer, der ejes af pinDeliver AB (“pinDelivers Ejendom”), og som stilles til rådighed for dig enten (i) direkte eller indirekte fra denne hjemmeside, eller (ii) via et direkte link til denne fortrolighedspolitik, er underlagt denne fortrolighedspolitik. Denne privatlivspolitik beskriver, hvilke data vi indsamler, og hvordan vi bruger dem. Politikken findes på www.pindeliver.com.

Vi respekterer dit privatliv. pinDeliver AB overholder altid gældende lovgivning om databeskyttelse og videregiver ikke personoplysninger til tredjepart uden forudgående samtykke, medmindre det specifikt er angivet heri.

Hvis du har spørgsmål eller er i tvivl om noget i forbindelse med denne privatlivspolitik, kan du kontakte os via e-mail på: security@pindeliver.com.


Om os og denne politik

Alle brug af ordene “vi”, “os” og “vores” henviser til pinDeliver AB og/eller et eller flere af vores tilknyttede selskaber. pinDeliver AB er dataansvarlig for de personoplysninger, du giver os.

Denne politik giver dig oplysninger om, hvem vi er, og detaljerne i vores privatlivspolitik, herunder hvilke data vi indsamler om dig, når du bruger pinDelivers Ejendom, hvilken organisation der indsamler oplysningerne, hvordan oplysningerne bliver brugt eller videregivet, hvilke valgmuligheder du har med hensyn til indsamling og brug af disse data, hvilke sikkerhedsforanstaltninger der er truffet for at beskytte dine personoplysninger, og hvordan du kan få rettet eventuelle fejl i oplysningerne.

Denne politik kan fra tid til anden ændres. Vi giver dig besked om eventuelle ændringer ved at offentliggøre den nye privatlivspolitik på denne side. Vi anbefaler, at du læser denne privatlivspolitik regelmæssigt for at se, om der er foretaget ændringer. Ændringer i denne privatlivspolitik træder i kraft, når de offentliggøres på denne side.

Dine oplysninger: Hvilke data vi indsamler, hvordan vi indsamler dem, og hvordan de bruges

Vi indsamler data om dit besøg på pinDelivers Ejendom på samme måde, som de fleste andre hjemmesider og onlinetjenester. De data, vi indsamler via din brug af pinDelivers Ejendom, kan inddeles i tre kategorier:

(1) Personoplysninger, du giver os, som f.eks. de oplysninger, du giver, når du kontakter os via vores kontaktformular (herunder dit navn og din e-mailadresse), via telefon, brev eller e-mail.

Vi kan også opbevare korrespondance, som kan indeholde personoplysninger, der kan bruges til at opfylde en aftale med dig og/eller den organisation eller den virksomhed, du repræsenterer, eller til informations- og markedsføringsformål.

pinDeliver AB kan indsamle og behandle personoplysninger for at opfylde en aftale, der er indgået mellem dig og pinDeliver AB, eller med det formål at indgå en sådan aftale.

pinDeliver AB indsamler og behandler desuden personoplysninger for at opfylde enhver aftale, der er indgået mellem pinDeliver AB og den organisation eller virksomhed, du repræsenterer. pinDeliver AB har også en legitim interesse i at behandle dine personoplysninger for at kunne sende information eller markedsføring om pinDeliver AB og de aktiviteter, der udføres af pinDeliver AB.

Du har altid ret til at framelde dig alle kampagner ved at kontakte os som anført nedenfor eller ved at bruge afmeldingsknappen, der findes i nyhedsbreve og andre markedsføringstiltag.

(2) Oplysninger, der ikke direkte identificerer dig, og som indsamles, når du bruger pinDelivers Ejendom, og oplysninger, der indsamles ved hjælp af en “cookie”. Sådanne indsamlede oplysninger kan uden begrænsning omfatte din browsertype, den type operativsystem, du bruger, domænenavnet på din internetudbyder, hvilke sider og indhold, du ser, anvendte tjenester, og hvordan du har brugt dem, interaktioner med indhold og andre data relateret til præferencer og brug.

(3) Placeringsdata indsamlet ved hjælp af vores chauffør-app pinDeliver GO Cloud – Når chauffører bruger pinDeliver GO Cloud, bruger vi GPS (eller anden lignende teknologi) til at indsamle sensordata og den geografiske placering af chaufførens enhed. Vi indsamler placeringsoplysninger for at kunne beregne en anslået leveringstid for kommende stop og for at kunne beregne anslået køretid for ruter. Placeringsdata overføres i baggrunden under igangværende ruter. Vi hverken tilgår, indsamler eller opbevarer placeringsoplysninger fra en chaufførs mobile enhed, når ruterne er afsluttet.

Chaufførens udtrykkelige tilladelse indhentes med henblik på at indsamle placeringsdata. Chauffører har altid mulighed for at fravælge funktionen ved at slå den fra i indstillingerne i appen.

Beregnede leveringstider og køretider, der genereres ved indsamling af placeringsdata, bruges til at kommunikere med transportledere, kundeservice og modtagere. Placeringsdata, der indsamles fra leveringer og afhentninger, opbevares og bruges i forskellige rapporter i pinDeliver Office, som er tilgængelige for transportledere og kundeservice. Chaufførens placering i realtid bliver aldrig videregivet til nogen part.

Vi bruger disse oplysninger til at kunne evaluere, udvikle og forbedre vores produkter og tjenester, herunder, men ikke begrænset til, bedre at målrette indhold, at generere statistikker og rapporter, at optimere vores platform, at sende dig relevant materiale og til markedsføringsformål. Retsgrundlaget for behandling af disse oplysninger er, at det er nødvendigt for at kunne opfylde vores og vores kunders legitime interesse i at evaluere, udvikle og forbedre vores tjenester, produkter og systemer, og for at du kan modtage information og markedsføring fra os.


Opbevaring og behandling

Vi bruger datahostingudbydere i Sverige til at opbevare oplysninger, og vi træffer passende tekniske foranstaltninger til at beskytte disse oplysninger. pinDeliver kan overføre, behandle eller opbevare oplysninger uden for dit bopælsland, hvor der kan være andre databeskyttelseslove end i det land, hvor du oprindeligt gav oplysningerne, for at kunne levere vores tjenester. Vi træffer i det omfang, det kræves af gældende lovgivning, passende foranstaltninger til at beskytte dine oplysninger, når vi overfører dem. Dette omfatter brugen af standardkontraktbestemmelser om databeskyttelse eller andre passende juridiske mekanismer til at beskytte overførslen.

pinDeliver AB behandler dine personoplysninger, indtil pinDeliver AB gøres opmærksom på, at du ikke længere repræsenterer den pågældende virksomhed, og i en periode derefter, hvis det er nødvendigt for at opfylde alle forpligtelser i henhold til aftalen mellem dig og pinDeliver AB, eller mellem din virksomhed og pinDeliver AB.

pinDeliver AB opbevarer også, hvis loven kræver det, data i den tid, der er fastsat ved lov som f.eks. i bogføringsloven.

pinDeliver AB opbevarer kontaktoplysninger til informations- og markedsføringsformål i en periode på 2 år efter den sidste kontakt, medmindre du informerer pinDeliver AB om, at du ikke længere ønsker at modtage sådanne oplysninger eller markedsføring, hvorefter pinDeliver AB i så fald straks sletter de personoplysninger, der behandles til dette formål.

Dine rettigheder

Du har ret til at anmode om oplysninger om, hvorvidt pinDeliver AB behandler dine personoplysninger, og at få adgang til personoplysningerne som fastsat i GDPR.

Du har også ret til at anmode om berigtigelse af dine personoplysninger samt sletning af personoplysninger eller begrænsning af behandlingen (i det omfang, det er fastsat i GDPR). Du har derudover ret til at modtage de personoplysninger, du har givet, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (portabilitet).

Du har også ret til at klage over vores behandling af dine personoplysninger til tilsynsmyndigheden, www.datainspektionen.se.

Vi gør opmærksom på, at vi i forbindelse med anmodninger foretager en identitetskontrol for at sikre, at alle anmodede tiltag er korrekte og i overensstemmelse med loven.

Du har som chauffør, der bruger vores chauffør-app, pinDeliver GO Cloud, ret til at afvise indsamling af placeringsdata. Hvis denne funktion er slået til, kan du altid slå den fra i indstillingerne.

Sikkerhed

pinDeliver AB behandler dine personoplysninger i overensstemmelse med principperne i GDPR. pinDeliver AB behandler dine personoplysninger på en sådan måde, at der træffes passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger til at beskytte dine personoplysninger mod uautoriseret adgang, uautoriseret behandling, tab, tilintetgørelse og utilsigtet skade.

pinDeliver AB begrænser adgangen til personoplysninger i organisationen. Tilladelse til at få adgang til personoplysninger gives kun til personer i organisationen samt til databehandlere og eventuelle underleverandører med det ene formål, at de skal kunne udføre deres opgaver.

pinDeliver AB eller, om relevant, databehandleren overfører kun personoplysninger til tredjelande, hvis modtageren af personoplysningerne har underskrevet EU-Kommissionens standardkontraktbestemmelser, eller hvis der er truffet andre passende sikkerhedsforanstaltninger i overensstemmelse med gældende lovgivning.


Ændring af denne privatlivspolitik

pinDeliver AB forbeholder sig ret til at ændre denne privatlivspolitik efter behov, f.eks. for at overholde ændringer i love og regler. Oplysninger om sådanne ændringer offentliggøres på www.pindeliver.com.


Cookies

Oplysninger om vores brug af cookies findes i vores “Cookiepolitik”.


Forespørgsler

Hvis du har spørgsmål om databeskyttelse hos pinDeliver AB, kan du kontakte os på security@pindeliver.com eller nedenstående adresse.