Årstiderna

Årstiderna producerar och levererar 100 % ekologiska matkassar och råvaror hem till dörren. Idag har företaget kunder i både Sverige och Danmark. Totalt levererar företaget varje vecka sina matkassar till 80 000 kunder i båda länderna. Läs om hur de använder pinDeliver.

Teamet på pinDeliver gör verkligen alltid det där lilla extra för att få vårt samarbete att blomstra. När det funnits behov från vår sida att anpassa systemet till vår verksamhet så får vi alltid den hjälp vi behöver. Det är sällsynt att se i en samarbetspartner och det är något som har gjort att jag verkligen värdesätter vårt samarbete och gärna rekommenderar pinDeliver till andra.
Rachel Seow Sosa
Head of Sales, Marketing & Communication

Bakgrund och utmaning

För att kunna leverera matkassar på ett effektivt sätt och samtidigt möta de krav som konsumenter idag har på leveranser använder Årstiderna pinDeliver som leveransplattform. Årstiderna upptäckte tidigt att de behövde stöd för att kunna planera rutter som var genomtänka utifrån både hållbarhets- och effektivitetsperspektiv.

”Vi behövde en enkel men samtidigt kompetent plattform för att kunna göra vår ruttplanering på ett effektivt sätt och även kunna kommunicera med våra kunder i relation till leveransen”, säger Rachel Seow Sosa, Head of Sales, Marketing & Communication på Årstiderna.

Lösning med pinDeliver

Idag använder Årstiderna pinDeliver-plattformen under hela leveranskedjans gång i sin distribution av matkassar.

”Vi använder pinDeliver för att dels planera våra rutter, dels för att få en fullständig kontroll över våra leveranser, under själva leveransens gång men även för att effektivt följa upp hur körningarna har gått och få ut värdefull statistik. pinDeliver säkerställer också att våra leveranser blir transparenta och möjliggör realtidsuppföljning där man enkelt kan se om något oväntat inträffar. Vi har då möjlighet att agera proaktivt och informera kunderna i god tid, istället för att alltid följa upp efteråt när det redan har skett”, säger Rachel.

För att möta konsumenternas krav på sina leveranser så använder Årstiderna pinDelivers funktionalitet för att kommunicera med sina slutkunder under leveransernas gång.

”Vi får mycket bra feedback från våra kunder och de är väldigt nöjda med den kommunikation de får från oss via pinDeliver. Vi får ofta höra att kunderna känner sig väldigt trygga med leveranserna vilket är ett grundläggande mål från vår sida. Systemet gör att vi kan erbjuda en bättre kundupplevelse”, säger Rachel.

pinDeliver erbjuder ett komplett men samtidigt enkelt system som är uppskattat av samtliga anställda på Årstiderna. Överlag har pinDeliver hjälpt till att skapa flera vinster och förbättringar i Årstidernas verksamhet, både ekonomiskt och miljömässigt.

”Teamet på pinDeliver gör verkligen alltid det där lilla extra för att få vårt samarbete att blomstra. När det funnits behov från vår sida att anpassa systemet till vår verksamhet så får vi alltid den hjälp vi behöver. Det är sällsynt att se i en samarbetspartner och det är något som har gjort att jag verkligen värdesätter vårt samarbete och gärna rekommenderar pinDeliver till andra”, avslutar Rachel.

Så här enkelt
kommer du igång!