Hållbarhet

Smarta leveranser är hållbara leveranser. Med optimerade rutter kan du värna om planeten och plånboken. En win-win om du frågar oss.

% av våra kunder blir mer hållbara i sina verksamheter
0
% kortare körsträcka vid samordnad varudistribution
0
% mer hållbart
0

Smarta leveranser är hållbara leveranser

Genom att effektivisera dina leveransprocesser med pinDeliver minskar vi inte bara miljöpåverkan utan ökar även lönsamheten i er verksamhet. Vår AI-teknik analyserar kontinuerligt data för att optimera rutter, minimera utsläpp och reducera onödiga transporter. 

Med varje välplanerad leverans tar vi ett steg närmare en grönare framtid. Dessutom möjliggör vår plattform för användare att följa varje steg av leveranskedjan i realtid, vilket skapar ökad transparens och förtroende. Hos oss är smarta leveranser synonymt med hållbara leveranser – en vinst för både din verksamhet och planeten.

Vi gör det enkelt för er att bli hållbara

Färre bomkörningar

Bomkörningar är kostsamma – både för kunden och för miljön. Ta kontrollen över dina leveranser och bestäm över dina bomkörningar.

Kortare körsträcka

Våra kraftfulla AI-motorer räknar ut den mest optimala sekvensen och planerar körningarna effektivt – både i tid och sträcka.

Minskad bränsleförbrukning

Matten är enkel. Med förutsägbara och mer optimala körningar minskar du bränsleförbrukningen och ditt CO2-avtryck.

Inget pappersarbete

Utskrivna körlistor och tomgods-noteringar på fraktsedlar är inte framtiden. Digital kommunikation är det.

Optimal fyllnadsgrad

Det är dyrt att köra omkring med luft. Rangera ditt gods med vår Hubb-app och ruttoptimera med flera kapacitetsenheter för att garantera mindre luft på flaken.

Samdistribution

Olika transportköpare har olika krav och vi har stött på det mesta. Vårt stöd för samdistribution av både upphämtningar och leveranser i samma körningar är i världsklass.

Effektivare resurshantering

Bra data och effektiv planering borgar för ett effektivare nyttjande av resurser, oavsett om det är dina egna eller andras.

Samordnad varudistribution

Att konsolidera digitala ordrar från flera leverantörer och sedan även hålla koll på godset är en utmaning som du enkelt löser med pinDeliver.

Vårt bidrag till hållbar utveckling

Insatsen stöttar ISO26000: S4 och Agenda 2030: 8-1, 8-4
I linje med ISO 26000: S4 integrerar vi socialt ansvar och hållbarhetsprinciper i affärsbeslut och daglig verksamhet. Genom vårt TMS hjälper vi kunder minska miljöpåverkan med optimerade rutter och förbättrade arbetsvillkor. Enligt Agenda 2030, särskilt mål 8-1, stöder pinDeliver effektiv logistik för ökad produktivitet. Mål 8-4 stöds också genom att minska resursineffektivitet inom transportsektorn för en hållbar ekonomi.
Insatsen stöttar ISO26000: A5 och Agenda 2030: 9-5
I linje med ISO 26000: A5 integrerar vi ansvarsfullt företagande och etiska affärsprinciper för att stärka vår företagskultur. Som en kompetensintensiv bransch värderar vi våra medarbetares kompetens och engagemang som vår främsta resurs och investerar därför aktivt i deras förädling. Samtidigt stöder vi Agenda 2030, särskilt mål 9-5, genom att kontinuerligt utveckla innovativa teknologiska lösningar för ökad hållbarhet och effektivitet.
Insatsen stöttar ISO26000: M2 och Agenda 2030: 12-2
I linje med ISO 26000: M2 integrerar vi etiska metoder för socialt ansvarstagande. Genom att använda resurser på ett smart och ansvarsfullt sätt, med fokus på effektiv logistik, bidrar vi till en positiv påverkan på ekonomin, miljön och samhällsutvecklingen. Vårt mål är att sprida våra effektiva logistikverktyg till så många som möjligt för att maximera deras positiva effekt och främja hållbar utveckling enligt Agenda 2030, särskilt mål 12-2.
Insatsen stöttar ISO26000: K7 och Agenda 2030: 12-8
I linje med ISO 26000: K7 integrerar vi etiska metoder för att främja kunskap och utbildning inom vår verksamhet. Vår plattform har flera funktioner som underlättar för våra kunder att bli mer hållbara inom logistik- och transportverksamhet, bland annat samordnad varudistribution, ruttoptimering för elbilar, och optimering av fyllnadsgrad. Genom att aktivt informera och utbilda våra kunder strävar vi efter att maximera nyttan av dessa funktioner och stödja Agenda 2030, särskilt mål 12-8, som främjar hållbar konsumtion och produktion.
Insatsen stöttar ISO26000: M3 och Agenda 2030: 13-3
I linje med ISO 26000: M3 integrerar vi etiska metoder för att främja hållbarhet inom vår verksamhet. Medvetna om att transporter utgör en betydande del av växthusgasutsläppen, strävar vi efter att förändra detta genom att optimera och effektivisera våra kunders last-mile-leveranser. Vår plattform utvecklas ständigt för att göra det enklare för våra kunder att fatta beslut som minskar utsläppen och stödjer därmed Agenda 2030, särskilt mål 13-3, som syftar till att bekämpa klimatförändringar och dess påverkan.
Föregående bild
Nästa bild

Så här enkelt
kommer du igång!