Join the
Last Mile Revolution

Det prisvinnande TMS systemet för dig som vill effektivisera hela leveransprocessen.

Produktblad Transportör

Full transparens i hela leveranskedjan

Erbjud en sömlös leveransupplevelse

Öka hållbarheten för dina leveranser

Varför pinDelivers TMS?

Några av våra kunder

Ett TMS, flera gränssnitt

En plattform, flera gränssnitt

leverans

En kundupplevelse i världsklass

Med vår GET-page kan kunden enkelt följa sin leveransorder i realtid med förutsägbar och tillförlitlig ankomsttid (ETA). Har du en egen app som du vill använda? Vi har integrationer för att skicka kommunikationen via den!

⦿ Avisering via SMS eller e-post
⦿ Branding utifrån avsändare
⦿ Legitimering med BankID
⦿ Uppdaterade leveransinstruktioner

transparens

Transparens i leveransprocessen

Genom att digitalisera hela distributionsprocessen kan pinDeliver erbjuda kraftfulla verktyg för att tillgodose dina kunders efterfrågan på information. Med uppföljning i realtid och en plattform för kommunikationsflöden kan du enkelt förutse förändringar och effektivt och proaktivt kommunicera med både kunder och chaufförer.

⦿ Möjlighet till scanning i alla led
⦿ Öppen arkitektur för ordrar in och ut
⦿ Rätt gränssnitt för rätt roll i kedjan
⦿ HubbApp för rangering

Full kontroll

Full kontroll över leveranserna

Med vårt TMS system får du tillbaka kontrollen över alla dina leveranser. Från kontoret kan du snabbt och enkelt få en överblick över alla chaufförer och var de befinner sig i realtid. Dessutom kan kundtjänst snabbt besvara frågor och funderingar gällande leveranserna.


⦿ Realtidsuppföljning
⦿ Järnkoll på alla kollin
⦿ Inbyggd ärendehantering
⦿ Dynamisk ETA

För chaufförer

Hjälp på vägen för chaufförerna

Med pinDelivers chaufförsapp får dina chaufförer en ny bästa vän som underlättar hela arbetsdagen. När rutten är planerad och låst kan chauffören tilldelas en länk till leveranschemat. Här hittas all information om leveranserna som chauffören kan behöva både innan, under och efter leveranserna. Appen finns tillgänglig både som webbversion och nedladdningsbar från App Store och Google Play.

⦿ Digital körlista
⦿ Proof of Delivery
⦿ Körjournal
⦿ Registrera returer
Rutt

När plock är klart och det är dags för linjetrafiken att köra ut godset till omlastningscentraler används hubbappen för att scanna på gods på de olika linjebilarna som är planerade i pinDeliver. Genom detta får man full kontroll över vilket gods som befinner sig på vilken bil och risken för avvikelser minimeras.

Vid omlastningscentralen ankomstscannas godset så att transportplanerare tydligt kan se vad som finns fysiskt på plats när man planerar sina distributionsturer. Med sortera-funktionen i hubbappen talar pinDeliver om för rangeringspersonalen var godset ska placeras och vilken distributionstur det ska ut på.

pinDeliver har fullt stöd för att optimera ditt gods och se till att ni kör med så hög fyllnadsgrad som möjligt. Ni sätter själva upp vilka typer av lastbärare ni arbetar med och vår flexibla kolli-struktur gör det möjligt att relatera kollin, slå ihop, packa ur och lägga till kollin med full spårbarhet.

I modulen pinDeliver Office ruttoptimeras leveranser och upphämtningar tillsammans där systemet tar hänsyn till stoppens geografi, olika tidspassningar och bilarnas kapacitet och tillgänglighet. Resultatet blir optimala rutter utifrån era förutsättningar med framräknade ETA som går att kommunicera till godsmottagare.

Med vår chaufförsapp är det enkelt för chaufförerna att göra rätt. Med informationen i appen och funktioner för att dokumentera stoppen blir det lätt att gå från manuella processer med papper och penna till en digital leveransprocess som ger transparens, spårbarhet och sparar in tid som tidigare lagts på efterarbete.

Olika händelser i leveransprocessen kan trigga automatiska meddelanden till godsmottagare så att de blir uppdaterade på var deras gods befinner sig i processen. Under pågående turer kan godsmottagare ta del av uppdaterade leveranstider så att de vet när ni kommer, oavsett om något oförutsett inträffar.

Transportledare och kundtjänst har full koll över pågående körningar och man kan tidigt detektera avvikelser och förseningar. Överblicken man får gör det möjligt att vara proaktiv mot kunder istället för reaktiv vilket ökar chanserna att godsmottagaren får en bra leveransupplevelse.

I pinDeliver finns flexibla möjligheter att sätta upp era tjänster och prissätta dessa. Under pågående körningar registreras utfall som automatiskt genererar faktureringsunderlag som enkelt kan delas med transportköpare och anlitade underåkare.

Ready to go connectors

Spela videoklipp

pinDelivers TMS på 60 sekunder

Utforska pinDelivers TMS system på 1 minut. 

Så här enkelt
kommer du igång!