WELCOME TO THE
LAST MILE REVOLUTION

pinDeliver – Last Mile Delivery Platform är en molnbaserad leveransplattform som skapar lönsamma och hållbara last mile leveranser med enkelhet och kundupplevelse i fokus.

pinDeliver Awarded!

We are proud to announce that pinDeliver has been awarded as one of Europe’s top ten most outstanding companies within logistics and last-mile delivery, according to Logistics Transportation Review. The prediction of the future logistics industry is that half of the supply chain organizations are going to invest in applications that support advanced analytics and AI capabilities by 2024. Read full article or read the interview with our Vice President, Jon Perslow

Spela videoklipp

En plattform, flera gränssnitt

Upptäck våra olika gränsnitt med stöd för alla delar i leveranskedjan

När plock är klart och det är dags för linjetrafiken att köra ut godset till omlastningscentraler används hubbappen för att scanna på gods på de olika linjebilarna som är planerade i pinDeliver. Genom detta får man full kontroll över vilket gods som befinner sig på vilken bil och risken för avvikelser minimeras.

Vid omlastningscentralen ankomstskannas godset så att transportplanerare tydligt kan se vad som finns fysiskt på plats när man planerar sina distributionsturer. Med sortera-funktionen i hubbappen talar pinDeliver om för rangeringspersonalen var godset ska placeras och vilken distributionstur det ska ut på.

pinDeliver har fullt stöd för att optimera ditt gods och se till att ni kör med så hög fyllnadsgrad som möjligt. Ni sätter själva upp vilka typer av lastbärare ni arbetar med och vår flexibla kolli-struktur gör det möjligt att relatera kollin, slå ihop, packa ur och lägga till kollin med full spårbarhet.

I modulen pinDeliver Office ruttoptimeras leveranser och upphämtningar tillsammans där systemet tar hänsyn till stoppens geografi, olika tidspassningar och bilarnas kapacitet och tillgänglighet. Resultatet blir optimala rutter utifrån era förutsättningar med framräknade ETA som går att kommunicera till godsmottagare.

Med vår chaufförsapp är det enkelt för chaufförerna att göra rätt. Med informationen i appen och funktioner för att dokumentera stoppen blir det lätt att gå från manuella processer med papper och penna till en digital leveransprocess som ger transparens, spårbarhet och sparar in tid som tidigare lagts på efterarbete.

Olika händelser i leveransprocessen kan trigga automatiska meddelanden till godsmottagare så att de blir uppdaterade på var deras gods befinner sig i processen. Under pågående turer kan godsmottagare ta del av uppdaterade leveranstider så att de vet när ni kommer, oavsett om något oförutsett inträffar.

Transportledare och kundtjänst har full koll över pågående körningar och man kan tidigt detektera avvikelser och förseningar. Överblicken man får gör det möjligt att vara proaktiv mot kunder istället för reaktiv vilket ökar chanserna att godsmottagaren får en bra leveransupplevelse.

I pinDeliver finns flexibla möjligheter att sätta upp era tjänster och prissätta dessa. Under pågående körningar registreras utfall som automatiskt genererar faktureringsunderlag som enkelt kan delas med transportköpare och anlitade underåkare.

Håll muspekaren över transportflödets olika delar för att läsa mer om funktionerna i pinDeliver TMS

OMRÅDEN

Vår leveransplattform tillhandahåller last mile lösningar för flera olika typer av företag.

E-handel

Transportör

Samordnad varudistribution

Grossist/Distributör

NÅGRA AV VÅRA KUNDER

VARFÖR PINDELIVER?

Öka effektiviteten inom sista milens leveranser

Öka hållbarheten för dina leveranser

Minska kostnaderna för din logistik och maximera dina resurser

Erbjud dina kunder en sömlös leveransupplevelse

FUNKTIONALITET MED PINDELIVER

pinDeliver erbjuder funktioner i hela leveranskedjan och gör varje del mer effektiv och hållbar.

 

Ruttoptimering

Effektivisera dina last mile leveranser med vår ruttoptimering - du får fullständig överblick, spårning i realtid och kraftfull uppföljning på köpet.

Seamless integration

Integrera ditt TMS, TA eller ordersystem med vårt API. Enklare kan det inte bli!

Kundkommunikation

Gör dina kunder nöjda och glada med SMS där dom får möjlighet att följa sin leverans i realtid, anmäla förändringar och erhålla leveransbevis.

Chaufförsstöd

Förenkla dina chaufförers arbete och erbjud dem marknadens enklaste digitala verktyg.

PINDELIVER I SIFFROR

0
Million deliveries in 2020
0
% total minskning av bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp
0
% total ökad produktivitet inom logistikverksamheter